ION

Inclusief onderwijs bestaat erin om kinderen met speciale noden (bv. door een handicap) op te nemen in het gewone onderwijs, en ze een onderwijsparcours laten volgen zoals hun leeftijdsgenoten. Belangrijk hierbij is dat de doelstellingen voor een inclusiekind niet noodzakelijk dezelfde moeten zijn als voor de andere kinderen van de klas.

Dat kan door begeleiding inclusief onderwijs (ION-begeleiding) vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

De leerling moet dan beschikken over een verslag voor het buitengewoon onderwijs type 2.

ION-leerlingen volgen een individueel leertraject. De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs en het CLB bespreken de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Met de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs maken ze afspraken over de nodige begeleiding en hoe die zal verlopen. Dat alles leggen ze vast in het verslag.