MOS

Naast de leervakken die dagelijks aan bod komen, probeert onze school ook te kiezen voor een milieuvriendelijke aanpak! Zo behaalden we enkele jaren geleden reeds drie MOS of ‘MILIEU-zorg OP SCHOOL’-logo’s: het MOS-logo rond ‘afval’, het MOS-logo rond ‘water’ en het MOS-logo rond ‘natuur’ Enkele verwezenlijkingen die daartoe bijdroegen, waren ons mini-containerpark op maat van de leerlingen, ons modern brooddozen- en drankbeleid, onze moestuintjes in de twee vestigingsplaatsen, …

Ook de gemeente Peer, die ons mini-containerpark wekelijks onderhoudt, blijft ons motiveren om goed te sorteren. Zo beperken we immers ons restafval! Zo kent de gemeente Peer de scholen een paar keer per jaar punten toe. In ruil voor deze punten krijgen we extra vuilniszakken. En dit motiveert onze leerlingen (en leerkrachten) om te sorteren zoals het hoort!

De volgende twee schooljaren gaan we voor het behalen van de GROENE VLAG. Dit houdt in dat we ons als school blijven engageren om de natuur zo dicht mogelijk bij de leerlingen te brengen. Concreet proberen we iedere maand één aandachtspunt in de kijker te plaatsen. We willen jullie, als ouders, ook regelmatig aansporen om actief mee te werken met onze acties rond ‘NATUUR … op school’ maar zeker ook … thuis!

Kijk regelmatig naar onze website voor de maandelijkse MOS-nieuwtjes! En dankzij de inzet van onze leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen wij ons in juni 2017 misschien wel ‘EEN GROENE VLAG-SCHOOL’ noemen! We gaan ervoor!

                            de MOS werkgroep van de St. Elisabethschool

Schooljaar 2017-2018

actie september

actie oktober

actie november

actie december

actie januari 2018

actie februari 2018

actie maart 2018

actie april 2018

actie mei 2018

Schooljaar 2016-2017

actie september

actie oktober

actie november

actie december

actie januari 

actie februari

actie maart

actie april

actie mei

Schooljaar 2015-2016

actie september

actie oktober-november

actie december

actie januari 

actie februari

actie maart

actie april

actie mei

actie juni