Ondersteuningsnetwerk

In het ‘ondersteuningsnetwerk Limburg Vrij’, het ondersteuningsnetwerk voor de regio Limburg, ondersteunen we scholen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit het basisonderwijs. Hiervoor gaan we aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en), het team en de school om tot systeemversterking te komen.
Op de website www.onwlimburgvrij.be vind je hier meer informatie over.

Type 3, type 9 & basisaanbod

Contactpersoon coördinator: Elke Grondelaers
Tel: 011 340 713
Mail: zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

Type 2 & type 6

Contactpersoon coördinator: Mieke Waelbers
Tel: 011 340 800
Mail: ondersteuning@st-elisabethschool.be