Kleuters

Onze school biedt buitengewoon kleuteronderwijs aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

 • TYPE 2: richt zich op kleuters met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging
 • TYPE 3: richt zich op kleuters met een gedrags -en/of emotioneel probleem
 • TYPE 6: richt zich op kleuters met een visuele beperking
 • TYPE 9: richt zich op kleuters met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS)

Voorwaarden

Diagnose en attest van CLB
Tenminste 2 jaar en 6 maanden zijn.

 
kleuters
kleuters 2

Doelstelling

Vaardigheden aanleren zodat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven: zelfredzaamheid, taalstimulatie, motoriek ontwikkelen, sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Type 2: kinderen stimuleren vanuit eigen niveau
 • Type 3: werken aan gedrags -en emotionele problemen zodat het kind zich terug kan opstellen voor het leren
 • Type 6: zoveel mogelijk aanleren met aangepaste hulpmiddelen zodat zij zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan in onze ziende maatschappij
 • Type 9: individueel programma waar verduidelijk centraal staat

Aanbod

 • Klasgroepen op basis van verstandelijk functioneren en soort werking
 • Projectwerking met centrale thema’s
 • Luchtkussen om op een speelse manier de motoriek te stimuleren
 • Sherborne om de ruimte rondom zich te ontdekken
 • Welnessruimte met een passief en actief gedeelte
 • Leuke knutselactiviteiten en muzieklessen
 • Sport en spel, bewegingsopvoeding en zwemmen
 • Individuele therapieën en bijkomende ondersteuning van logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten
 • Ondersteuning kinderverzorging


Wat na het kleuteronderwijs

Na het buitengewoon kleuteronderwijs kunnen de kinderen doorstromen naar het gewoon lager onderwijs of naar het buitengewoon lager onderwijs type 2, type 3, type 6, type 9 of basisaanbod.

 
kleuters 3