Onze school

De Sint-Elisabethschool...

Onze school, hoe het begon...

In 1912 schonk Elisabeth (Betteke) Neven, bewoonster van Wijchmaal, haar eigendom om er een tehuis voor kinderen te bouwen. Op vraag van dorpspastoor August Kuypers werden drie zusters van de Congregatie van de zusters van Vincentius à Paulo uit Deinze naar Wijchmaal gestuurd om de wens van Betteke Neven te verwezenlijken. Geleidelijk aan kreeg alles vorm. Daar hoorde natuurlijk ook een school bij waar aangepast onderwijs kon gegeven worden aan kinderen die extra zorg nodig hadden. De Sint-Elisabethschool kreeg haar officiële goedkeuring op 1 april 1927. Nu dus iets meer dan 90 jaar geleden. De zusters, de pioniers van Sint-Elisabeth, namen deze kinderen in bescherming onder de warme mantel van liefdadigheid. Later werden leerkrachten aangetrokken om in de geest en de visie van de zusters mee te werken. 

De Sint-Elisabethschool nu!

De Sint-Elisabethschool is doorheen de jaren gegroeid tot een open, dynamische, kwalitatieve en hoogstaande onderwijsinstelling die zich de zorg van elk toevertrouwd kind ter harte neemt. Momenteel volgen er een 325-tal kleuters en lagere schoolkinderen aangepast onderwijs in onze 2 vestigingsplaatsen.


Vestiging 1: Hoofdschool


Op de hoofdschool bevindt zich de administratieve zetel, alsook de afdelingen kleuters, type 2, type 3, type 6 en type 9. 


vestiging 2: Basisaanbod


Op deze vestiging bevindt zich de afdeling basisaanbod en type 6.

SCHOOLVISIE
ONZE 5 PIJLERS

Leerling centraal

Er is een nauwe samenwerking tussen de school enerzijds en de ouders, het CLB, het BC en andere diensten anderzijds. Dit alles binnen een kader van veiligheid, voorspelbaarheid, duidelijkheid en stimuleren tot zelfsturing. 

Welbevinden

Een kind kan pas leren als het zich goed voelt. We bieden een veilige leeromgeving aan waarin je kind zich goed voelt om zo tot leren te komen. 

Onderwijs op maat

We bieden onderwijs aan waarbij je kind een aanbod krijgt dat het best bij hem/haar past, rekening houdend met ieders zorgvraag om te komen tot maximale leerkansen. De kwaliteit is gegarandeerd door de expertise van onze leerkrachten en therapeuten. 

Multidisciplinair / Interdisciplinair

Je kind wordt multidisciplinair benaderd vanuit kiné, logo, ergo, logo, blio, pedagoge, psychologe. Indien nodig is er zelfs individuele begeleiding. Tijdens een kindbespreking of klassenraad worden de problemen besproken en noden vastgelegd. Het aanbieden van kwalitatief onderwijs staat voorop. 

Kansrijk / Diversiteit

We vinden het heel belangrijk dat onze kinderen begrip hebben voor elkaar en dat ze tonen dat in onze school iedereen welkom is. We werken vanuit de talenten en de sterktes van iedere leerling, erkennen zijn/haar eigenheid en werken binnen de zone van de naaste ontwikkeling. 

SCHOOLTEAM