Ons aanbod

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in types volgens de beperking van de kinderen.
Dit om in te spelen op de specifieke zorg die zij nodig hebben. Een overzicht van ons aanbod vindt u hieronder.

KLEUTERS

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 6

TYPE 9

BASISAANBOD

KLEUTERS

Onze school biedt buitengewoon kleuteronderwijs aan kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Voorwaarden

Doelstelling

"Onderzoekend en ontdekken spelen en leren"


Vaardigheden aanleren zodat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven: zelfredzaamheid, taalstimulatie, motoriek ontwikkelen, sociaal-emotionele ontwikkeling.

Aanbod

Vervolg

Na het buitengewoon kleuteronderwijs kunnen de kinderen doorstromen naar het gewoon lager onderwijs of naar het buitengewoon lager onderwijs type 2, type 3, type 6, type 9 of type basisaanbod.

TYPE 2


Onze school biedt buitengewoon lager onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar (eventueel verlenging tot 15 jaar).

Type 2-onderwijs richt zich op kinderen met een matige tot ernstige ontwikkelingsvertraging. Mogelijk gaat dit gepaard met een meervoudige problematiek. 


Voorwaarden

Doelstelling

"Jij bent anders dan ik, maar ik zou je nooit anders dan anders willen!"


We werken aan:

Aanbod

Vervolg

Na type 2-onderwijs kan het kind doorstromen naar het buitengewoon secundair onderwijs (OV1 of OV2). 

TYPE 3


Onze school biedt buitengewoon lager onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar.

Type 3-onderwijs richt zich op kinderen met een gedrags -en/of emotioneel probleem. 


Voorwaarden

Doelstelling

"In ieder kind zit iets goeds, het is aan ons om te ontdekken waar het zich bevindt"


We werken aan:

Aanbod

Vervolg

Na type 3-onderwijs kan het kind doorstromen naar buitengewoon (OV1, OV2, OV3 en OV4) en het gewoon secundair onderwijs.

TYPE 6


Onze school biedt type 6-onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar.

Type 6-onderwijs richt zich op kinderen met een visuele beperking. 


Voorwaarden

Doelstelling

"We zien niet alles met onze ogen, maar wel met ons hart"


We werken aan:

Aanbod

Vervolg

Na type 6-onderwijs kan het kind doorstromen naar gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs (OV1, OV2, OV3 en OV4)

TYPE 9


Onze school biedt type 9-onderwijs aan kinderen van 6 tot 13 jaar.

Type 9 richt zich op kinderen met een (ASS) autismespectrumstoornis (zonder verstandelijke beperking). 


Voorwaarden

Doelstelling

"Autisme is mijn superkracht!"


We werken aan:

Aanbod


We werken volgens de teacch-principes. Dit wil zeggen dat we verduidelijking brengen in:


Vervolg

Na type 9-onderwijs kan het kind doorstromen naar het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs (OV1, OV2, OV3, OV4)

BASISAANBOD


Onze school biedt type basisaanbod aan kinderen van 6 tot 13 jaar. Type basisaanbod-onderwijs is voor kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.


Voorwaarden

Doelstelling

"Het mooiste dat je een kind kan geven is een kans"


Aanbod

Vervolg

Na het type basisaanbod kan het kind doorstromen naar een A-klas, B-klas, BuSO (OV3 en OV4).